HP Officejet 6110 - ændring af ringemønster (bestemt ringemønster)

background image

ændring af ringemønster (bestemt ringemønster)

Tjenester med bestemte ringetoner, som giver mulighed for at have flere
telefonnumre på samme telefonlinje, tilbydes som regel af telefonselskaberne
mod et ekstra tillæg, men er muligvis ikke tilgængelig i alle områder. Hvert enkelt
nummer har et bestemt ringemønster. Hvis du ikke abonnerer på en sådan
tjeneste, skal du fortsætte med at anvende indstillingen Alle ringninger, der er
standardindstillingen for HP OfficeJet.

Hvis du tilslutter HP OfficeJet til en telefonlinje med et bestemt ringemønster, skal
du sørge for, at telefonselskabet tildeler ét ringemønster til samtaleopkald og ét
andet til faxopkald (dobbelt eller tredobbelt ring er mest velegnet til faxnumre).
1

Kontroller, om HP OfficeJet er indstillet til at svare automatisk.

2

Tryk på

Menu.

3

Tryk på

6 og derefter på 2.

Herved vælges først

Avanceret faxopsætning og derefter Besvar

ringmønster.

4

Tryk på

for at gennemse disse indstillinger:

Alle opkald, Enkelt ring,

Dobbelt ring, Tredobbelt ring og Dob. & tredob..

5

Tryk på

Enter, når det ringemønster, som telefonselskabet har etableret for

dette nummer, vises.
Tip! Det anbefales, at du bruger Dobbelt ring eller Tredobbelt ring.

background image

referencevejledning

faxfunktioner

37