HP Officejet 6110 - afsendelse af en farvefaxmeddelelse

background image

afsendelse af en farvefaxmeddelelse

Du kan sende og modtage farvefaxmeddelelser til og fra andre
farvefaxmaskiner. Faxmeddelelsen sendes i sort og hvid fra HP OfficeJet, hvis du
forsøger at sende en farvefaxmeddelelse til en modtager, der benytter en sort/
hvid faxenhed.

Vi anbefaler, at du benytter en farveoriginal frem for en farvekopi, hvis det er
muligt, for at sikre den bedst mulige kvalitet, når der sendes farvefaxmeddelelser.

Desuden kan du ikke sende en farvefax til en gruppe ved hjælp af
kortnummerfunktionerne.
1

Ilæg originalen.
Du kan finde yderligere oplysninger under

ilægning af originaler på side 9.

2

Indtast faxnummeret ved hjælp af tastaturet, knappen Kortnummer eller en
af kortnummerknapperne på frontpanelet.

3

Tryk på

Start fax, Farve.