HP Officejet 6110 - afsendelse af fax fra hpofficejet

background image

afsendelse af fax fra hp officejet

Gør følgende for at sende en faxmeddelelse fra HP OfficeJet.
1

Ilæg originalen.
Du kan finde yderligere oplysninger under

ilægning af originaler på

side 9.
Bemærk! Den automatiske dokumentføder kan ikke benyttes til afsendelse
af faxmeddelelser på flere sider.

2

Indtast faxnummeret ved hjælp af tastaturet.

Giver adgang til
kortnummerknapper.

Bruges til at tænde og
slukke Auto-svar.

Bruger tastaturet til at
angive faxnumre, indtast
tekst, specifikke
menupunkter osv.

Starter en fax.

Ringer til det sidst tastede
nummer igen.

Ændrer faxopløsning.

Gennemser kortnumre.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 6

30

3

Tryk på

Start fax, Sort eller Start fax, Farve.

4

Hvis der ikke er placeret en original i dokumentføderen, bliver du spurgt
om

det skal sendes fra glaspladen? Tryk 1 for Ja eller 2 for Nej.

Hvis du trykker på

1 for ja, scannes dokumentet fra glaspladen.

Hvis du trykker på

2 for nej, vises følgende meddelelse i frontpanelet:

Ilæg original, tryk derefter på Enter. Når dokumentet er lagt i, startes
afsendelsen af faxmeddelelsen via HP OfficeJet.