HP Officejet 6110 - planlægning af en faxmeddelelse

background image

planlægning af en faxmeddelelse

Du kan planlægge, at en sort/hvid fax skal sendes senere samme dag, f.eks.
når der er mindre travlhed på telefonlinjerne. Hvis du bruger frontpanelet, kan
du vælge en enkeltmodtager eller en gruppe.

Bemærk! Dato og klokkeslæt skal være angivet,
før du anvender denne funktion.

Når det angivne tidspunkt nås, sendes faxmeddelelsen automatisk,
så snart der kan oprettes en forbindelse.
1

Læg originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentføder.
Du kan finde yderligere oplysninger under

ilægning af originaler på side 9.

2

Tryk på

Menu.

3

Tryk på

2 og derefter på 2 igen.

Herved vælges først

Faxfunktioner og derefter Send fax senere Kun sort.

4

Angiv

sendetiden ved hjælp af det numeriske tastatur.

5

Tryk på

1 for AM eller 2 for PM.

6

Når meddelelsen

Indtast faxnr. vises, skal du indtaste modtagerens

faxnummer eller vælge en gruppe ved hjælp af knappen

Kortnummer.

Tryk på

Enter.

7

Når meddelelsen

Gem fax nu? vises, , skal du trykke på 1 for Ja,

eller

2 for Nej.

Hvis du

valgte 1, scannes dokumentet til hukommelsen og sendes på det

valgte tidspunkt. Hvis du vælger

2, vises påmindelsen Ilæg original før

sendetid (hvis dokumenterne lægges i den automatiske dokumentføder
(ADF), vises denne meddelelse ikke).