HP Officejet 6110 - rundsendelse af en faxmeddelelse til flere modtagere

background image

rundsendelse af en faxmeddelelse til flere modtagere

Hvis du sender en fax fra HP OfficeJet, kan du med en udsendelse sende en sort/
hvid-fax til en gruppe, der kan bestå af op til 20 individuelle kortnumre.
Faxmeddelelsen skal kunne gemmes i HP OfficeJet'ens hukommelse, for at
rundsendelse kan anvendes.

background image

referencevejledning

faxfunktioner

31

1

Ilæg originalen.

2

Tryk på

Kortnummer, indtil det ønskede gruppekortnummer vises.

3

Tryk på

Start fax, Sort.