HP Officejet 6110 - angivelse af automatisk reduktion

background image

angivelse af automatisk reduktion

Denne indstilling angiver, hvordan HP OfficeJet skal håndtere modtagne
faxmeddelelser, der er for store til standardpapirstørrelsen. Når denne indstilling
er aktiveret (standardindstillingen), reduceres billedet i et forsøg på at tilpasse
det til én side. Når indstillingen er deaktiveret, udskrives de data, der ikke kan
være på den første side, på en anden side.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 6

36

1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

6 og derefter på 5.

Herved vælges først

Avanceret faxopsætning og derefter Automatisk

reduktion.

3

Tryk på

for at skifte mellem

Deaktiv og Aktiv.

4

Tryk på

Enter for at anvende den valgte indstilling.