HP Officejet 6110 - angivelse af dato og klokkeslæt

background image

angivelse af dato og klokkeslæt

Du kan angive datoen og klokkeslættet fra frontpanelet. Når en fax sendes, udskrives
den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt sammen med faxtitlen.
Dato- og klokkeslætsformatet er baseret på indstillingerne for sprog og land/område.

Normalt angiver computersoftwaren datoen og klokkeslættet automatisk.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

5 og derefter på 1.

Herved vælges først menuen

Basisfaxopsætning og derefter

Dato og klokkeslæt.

3

Angiv måned, dato og år (kun to tal) ved at trykke på de relevante
tal på tastaturet.
Den markør (understregning), der til at starte med vises under det første tal,
rykker automatisk frem til det næste tal, hver gang du trykker på en knap.
Klokkeslætsprompten vises automatisk, når du har angivet det sidste tal i
datoen.

4

Angiv timer og minutter.
AM/PM-prompten vises automatisk, når du har angivet det sidste
tal i klokkeslættet.

5

Tryk på

1 for AM eller 2 for PM.

Den nye indstilling for dato og klokkeslæt vises på frontpanelet,
men kun hvis du genindstiller datoen og klokkeslættet.
Hvis du indstiller datoen og klokkeslættet for første gang (i øjeblikket er der
ikke angivet dato/klokkeslæt), efterfølges den nye dato af

OK? 1=Ja

2=Nej. Ja indstiller datoen/klokkeslættet. Nej gør det muligt at genindstille
datoen/klokkeslættet.