HP Officejet 6110 - angivelse af papirstørrelse

background image

angivelse af papirstørrelse

Du kan vælge den papirstørrelse, der skal anvendes til faxning, fra frontpanelet.
Du kan vælge mellem papir i Letter-, A4- eller Legal-størrelse.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

5 og derefter på 4.

Herved vælges først menuen

Basisfaxopsætning og derefter Papirstørrelse.

3

Tryk på

, indtil den ønskede papirstørrelse vises. Tryk derefter på

Enter

for at vælge papirstørrelsen.