HP Officejet 6110 - brug af Fejlretningstilstand

background image

brug af Fejlretningstilstand

Fejlretningstilstand forhindrer tab af data, der skyldes dårlige telefonlinjer,
ved at registrere eventuelle fejl, der opstår under transmissionen, og automatisk
at anmode om gentransmission af de fejlbehæftede data. Telefonudgifterne
påvirkes ikke eller kan endda blive reduceret, når telefonlinjerne er gode.
Er telefonlinjerne dårlige, forøger Fejlretningstilstand transmissionstiden og
telefonudgifterne, men datatransmissionen er betydelig mere sikker. Du skal kun
deaktivere Fejlretningstilstand (funktionen er som standard aktiveret), hvis
telefonudgifterne stiger væsentligt, og hvis du er indstillet på at modtage en
ringere kvalitet til lavere udgifter.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 1.

Herved vælges først

Avanceret faxopsætning og derefter

Fejlretningstilstand.

3

Tryk på

for at skifte mellem

Deaktiv og Aktiv.

4

Tryk på

Enter for at anvende den valgte indstilling.