HP Officejet 6110 - indtastning af tekst

background image

indtastning af tekst på side 39.

4

Tryk på

Enter.

5

Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret, når du bliver bedt om det.

6

Når du har indtastet faxnummeret, skal du trykke på

Enter.

indtastning af tekst

Følgende liste indeholder tip til brug ved indtastning af tekst ved hjælp
af frontpanelets tastatur.

Tryk på de numre på tastaturet, der svarer til bogstaverne i et navn.

Tryk på en knap flere gange for først at få vist et bogstav med lille og
derefter med stort. Det første bogstav i et ord skrives automatisk med stort.

Når det ønskede bogstav vises, skal du trykke på

og derefter

på det tal, der svarer til det næste bogstav i navnet. Du skal igen trykke flere
gange, indtil det ønskede bogstav vises.

Markøren rykker automatisk til højre 1,5 sekunder efter,
der er trykket på den sidste knap.

Tryk på

Mellemrum (#) for at indsætte et mellemrum.

Hvis du vil indsætte et symbol, f.eks. @, skal du trykke på

Symboler (*) flere

gange for at bladre gennem listen over de tilgængelige symboler: *, -, &, .,
/ (), ‘, =, #, @, _, og !.

Hvis du laver en fejl, skal du trykke på

for at slette, og derefter skal du

indtaste det korrekte.

Når du har gjort det, skal du trykke på

Enter for at gemme indtastningerne.