HP Officejet 6110 - justering af lydstyrke

background image

justering af lydstyrke

HP OfficeJet giver mulighed for at indstille lydstyrken for ringetone og beep på
tre forskellige niveauer. Standardindstillingen er

Lav.

1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 5.

Herved vælges først

Vedligeholdelse og derefter Lydstyrke for ringetone &

bip.

3

Tryk på

for at vælge en af indstillingerne:

Lav, Høj eller Deaktiv..

4

Tryk på

Enter.