HP Officejet 6110 - ændring af opløsning

background image

ændring af opløsning

Opløsningen påvirker overførselshastigheden og kvaliteten af faxdokumenterne.
1

Tryk på knappen

Opløsning i området Fax.

2

Tryk på

for at gennemse de tilgængelige indstillinger,

indtil den ønskede indstilling vises.
HP OfficeJet sender ikke faxmeddelelser i en opløsning, der er højere end
den højeste opløsning, som understøttes af modtagerfaxen.
Hvis du vælger

Foto, skal du være opmærksom på, at det tager længere

tid at fuldføre overførselsprocessen. Det anbefales, at du vælger

Foto, når

du faxer fotos.

3

Tryk på

Enter for at vælge den ønskede indstilling.