HP Officejet 6110 - automatisk modtagelse af en fax

background image

automatisk modtagelse af en fax

Når du tænder HP OfficeJet, er funktionen Auto-svar enten aktiveret eller
deaktiveret, alt efter om den var aktiveret eller deaktiveret, da HP OfficeJet sidst
blev slukket.
`

Tryk på knappen

Auto-svar, indtil den grønne indikator lyser for at aktivere

funktionen.