HP Officejet 6110 - manuel modtagelse af en faxmeddelelse

background image

manuel modtagelse af en faxmeddelelse

Vi anbefaler, at du fjerner alle originaler fra glaspladen, inden du manuelt
modtager en fax på HP OfficeJet.
1

Tryk på knappen

Auto-svar, indtil den grønne indikator slukker.

Dette deaktiverer den automatiske svarfunktion.

2

Når HP OfficeJet ringer, skal du løfte røret på en telefon, der er på samme
telefonlinje som HP OfficeJet. (Der kan tilsluttes et rør til bagsiden af
HP OfficeJet via én af RJ-11-adgangsportene).

3

Hvis der lyder faxtoner i røret, skal du gøre et af følgende:

Tryk på

Start fax, Sort.

Hvis du modtager fra en omstillingstelefon (på samme telefonlinje som
HP OfficeJet, men ikke direkte tilsluttet), skal du trykke

1 2 3 på

telefonen. Vent på, at der lyder faxtoner i røret, og læg derefter røret på.