HP Officejet 6110 - oprettelse af kortnummerindstillinger

background image

oprettelse af kortnummerindstillinger

Du kan indtaste faxnumre, som du ofte bruger.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

4 og derefter på 1.

Herved vælges menuen

Opsætning af kortnummer og derefter Individuelt

kortnummer.
Det første ikke-tildelte kortnummer vises i displayet.

3

Tryk på

Enter for at vælge det viste kortnummer.

4

Indtast det faxnummer, der skal tildeles nummeret, og tryk derefter på

Enter.

Tip! Hvis du vil angive en pause på to sekunder i en
nummersekvens, skal du trykke på

Symboler flere gange, indtil der

vises en tankestreg.

5

Indtast personens eller virksomhedens navn, og tryk på

Enter.

Du kan finde yderligere oplysninger under

indtastning af tekst på side 39.

6

Når meddelelsen

Nyt nummer? vises, skal du trykke på 1 for Ja, hvis du vil

oprette et nummer til, eller på

2 for Nej, hvis du vil afslutte.