HP Officejet 6110 - sletning af kortnummerindstillinger

background image

sletning af kortnummerindstillinger

Du kan slette kortnummerindstillinger
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

4 og derefter på 3.

Herved vælges menuen

Opsætning af kortnummer og derefter Slet

kortnummer.
Det først tildelte kortnummer vises i displayet.

3

Vælg en af følgende fremgangsmåder:

Hvis det viste nummer er det nummer, som du vil slette, skal du trykke

Enter for at slette nummeret.

Hvis du vil vælge et andet nummer, skal du trykke på

eller

,

indtil det relevante kortnummer vises, og derefter skal du trykke på

Enter for at vælge det.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 6

38