HP Officejet 6110 - manuel generering af rapporter

background image

manuel generering af rapporter

1

Tryk på

Menu og derefter på 3.

Dette vælger menuen

Udskriv rapport.

2

Tryk på

for at gennemse følgende rapporttyper.

1:Sidste fax, som angiver status for den seneste sendte faxmeddelelse.

2:Faxlog, der viser en oversigt over de cirka 40 senest afsendte eller
modtagne faxmeddelelser.

3:Liste med kortnummer, der viser en oversigt over individuelle numre
og gruppenumre.

4:Menuindstil., der viser en oversigt over hele menusystemet og angiver
de aktuelle indstillinger.

5:Selvtestrapport, der udskriver en selvtestrapport. Du kan finde
yderligere oplysninger under

udskrivning af selvtestrapport på

side 42.

6:Opsætning af automatiske rap., der giver adgang til indstillingerne
for de automatiserede rapporter, som er beskrevet under

automatisk

generering af rapporter på side 33.

3

Vælg den rapporttype, du vil bruge, og tryk på

Enter.