HP Officejet 6110 - hjælp

background image

hjælp

hjælp

beskrivelse

Installationsplakat

Installationsplakaten indeholder en vejledning i installation
og konfiguration af HP OfficeJet. Kontroller, at du bruger den korrekte
plakat til dit operativsystem (Windows eller Macintosh).

Produktpræsentation

Produktpræsentationen indeholder en kort introduktion til HP OfficeJet
og dens funktioner, så du kan tage den i brug med det samme. Du kan få
adgang til produktpræsentationen via knappen Start, når du har installeret
HP OfficeJet-softwaren.

Hjælp til HP Photo &
Imaging

I Hjælp til HP Photo & Imaging findes detaljerede oplysninger
om brugen af softwaren til HP OfficeJet.
Windows-brugere: Gå til HP Director, og klik på Hjælp.
Macintosh-brugere: Gå til HP Director, klik på Hjælp,
og klik derefter på

hjælp til hp photo & imaging.

Referencevejledning

Referencevejledningen indeholder oplysninger om brugen af HP OfficeJet
og hjælp til fejlfinding under installationen. Referencevejledningen
indeholder også oplysninger om, hvordan der bestilles forbrugsvarer
og tilbehør, tekniske specifikationer, support og garantioplysninger.

Hjælp til fejlfinding
(kun Windows)

Gå til

HP Director, og klik derefter på Hjælp for at få vist oplysninger om

fejlfinding. Åbn bogen Fejlfinding til Hjælp til HP Photo & Imaging, og følg
derefter de angivne links til generel fejlfinding samt til specifik hjælp til
fejlfinding til din HP OfficeJet. Fejlfinding er også tilgængelig via knappen

Hjælp, der vises i visse fejlmeddelelser.

Internethjælp og
teknisk support

Du kan finde flere oplysninger på HPs websted på:

http://www.hp.com/support

Webstedet giver også svar på ofte stillede spørgsmål.

Vigtigt-filen

Når du har installeret softwaren, kan du få adgang til Vigtigt-filen enten
via cd-rom'en til HP OfficeJet 6100 Series eller programmappen til
HP OfficeJet 6100 Series. Vigtigt-filen indeholder de seneste oplysninger,
der ikke vises i Referencevejledningen eller onlinehjælpen. Gør følgende
for at læse Vigtigt-filen:
Windows: Klik på Start i proceslinjen i Windows, peg på Programmer
eller

Alle programmer (XP), Hewlett-Packard, HP OfficeJet 6100 Series,

og vælg derefter

Vis Vigtigt-filen.

Macintosh: Gå tilmappen

HD:Programmer:HP OfficeJet Software.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 1

2

Hjælp til dialogbokse
(kun Windows)

Windows: Når du klikker på Hjælp i en dialogboks, får du vist
oplysninger om de valgmuligheder og indstillinger, der er relevante for
den pågældende dialogboks.

hjælp

beskrivelse

Klik på

Hjælp

i selve dialogboksen for at

få hjælp, mens du arbejder i den.

background image

2

3