HP Officejet 6110 - frontpanelfunktioner

background image

frontpanelfunktioner

Gennemse nedenstående illustrationer, og find placeringen af knapperne
på frontpanelet.

2

9

5

8

7

6

Venstre side af frontpanelet

3

4

1

funktion

formål

1

Telefonrør

: Når den grønne indikator med form som en telefon lyser, angiver

det, at faxlinjen er i brug.

2

Kortnummerknapper

: Bruges til at få adgang til de første seks kortnumre.

3

Auto-svar

: når den grønne indikator lyser, accepteres faxoverførsler

automatisk.

4

Kortnummer: Bruges til at få adgang til kortnumre,
der er oprettet via frontpanelet eller med HP Director-softwaren.

5

Ring igen/Pause

: Foretager genkald til det sidst kaldte nummer, når

enheden er i klartilstand. Indsætter en pause (bindestreg) i ringetilstanden.

6

Tastatur

: Bruges til at taste faxnumre og indtaste numre, f.eks. antal kopier

eller procentdele ved formindskning eller forstørrelse. Du kan også indtaste
tekst ved hjælp af tastaturet til faxtitler, anvende kortnumre og angive
menupunkter.

7

Faxopløsning

: Bruges til at angive faxopløsning til Fin, Standard, 300 dpi

eller Foto. Indstillingen forbliver uændret, indtil den igen ændres.

8

Start fax – Sort

: Starter faxmeddelelse i sort/hvid.

9

Start fax – Farve

: Starter faxmeddelelse i farver.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 2

4

13

10

14 15

11

12

17

18

23

19

16

20

21

25

Højre side af frontpanelet

22

24

24

funktion

formål

10

Menu: Bruges til at få adgang til menusystemet. Menuindstillinger omfatter
Kopiopsætning, Faxfunktioner, Udskriv rapport, Opsætning af
kortnummer, Basisfaxopsætning, Avanceret faxopsætning og
Vedligeholdelse.

11

Pile: Bruges til at rulle gennem menuindstillinger og gennem muligheder
for indstillinger eller til at bevæge sig frem eller tilbage for at slette
indtastet tekst.

12

Enter: Bruges til at vælge eller gemme den viste indstilling.

13

Kvalitet: Bruges til at vælge mellem kopikvaliteterne Bedst,
Normal eller Hurtig.

14

Papirtype: (kun til kopiering) bruges til at vælge papirtypen. Papirbakken
understøtter almindeligt papir og specialpapir.

15

Reducer/forstør: Bruges til at reducere eller forstørre en original til en
angivet billedstørrelse på papir, der er lagt i bakken. Originalen kan enten
indføres via den automatiske dokumentføder eller placeres på glaspladen.

16

Specialfunktioner: Bruges til at få adgang til indstillinger, så du kan
reducere eller forstørre til en angivet billedstørrelse til kopier på papir, der
er lagt i bakken. Indstillingerne er Normal, Tilpas til siden, Billedstørrelse,
Plakat, 2 på 1 og Margenskift.

17

Scan til: Bruges til at få adgang til en liste over programmer, som et billede
kan scannes til. Du skal konfigurere listen Scan til med HP OfficeJet-
softwaren på pc'en, inden funktionen bruges.

18

Tændt: Tænder eller slukker HP OfficeJet.

19

Lysere/Mørkere: Bruges til at justere, hvor lyse eller mørke kopier og
faxmeddelelser skal være.

20

Kræver eftersyn: Den gule indikator med form som et udråbstegn angiver,
at enheden kræver eftersyn.

21

Annuller: Bruges til at stoppe et job, afslutte en menu eller forlade
indstillinger for en knap.

22

Start kopiering, Sort: Bruges til at starte kopiering i sort/hvid.

background image

referencevejledning

hurtig start

5