HP Officejet 6110 - menufunktioner i hpofficejet

background image

menufunktioner i hp officejet

Få adgang til

Menu-funktioner ved at trykke på de tilsvarende numre for hver

menuindstilling. Eksempel: Tryk på

Menu og derefter på 7 og 4 for at angive

sprog samt land/område. Derved vælges menuen

Vedligeholdelse automatisk,

og derefter vælges indstillingen

Angiv land og sprog.

funktion

formål

1

Scan billede: Scanner et billede og viser det i HP Imaging Center.

2

Scan dokument: Scanner tekst og viser den i det valgte program til
tekstredigering.

3

Brug denne rulleliste til at vælge det produkt, du vil bruge, på listen over
installerede HP-produkter.

4

Tag kopier: Kopierer i sort/hvid eller farver.

5

Vedligehold printer: Åbner printerhjælpeprogrammet.

6

Indstillinger: Giver adgang til enhedsindstillingerne.

7

Vis og udskriv: Viser HP Imaging Center, hvor du kan få vist og udskrive
billeder.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 2

8

1:Sidste fax

2:Faxlog

3:Liste med
kortnummer

4:Menuindstill

5:Selvtestrapport

6:Opsætning af
automatiske rap

1:Opsætning af
automatiske rap

2:Besvar
ringemønster

3:Ring igen ved
optaget

4:Intet svar Ring
igen

5:Automatisk
reduktion

6:Backup af
faxmodtagelse

7:Fejlretningstilstand

8:Stilhedsreg

1:Individuelt
kortnummer

2:Gruppe-
kortnummer

3:Slet
kortnummer

4:Udskriv
kortnummerliste

3:Udskriv

rapport

4:Opsætning af

kortnummer

5:Basisfaxo-

sætning

6:Avanceret

faxopsætning

1:Dato og
klokkeslæt

2:Faxtitel

3:Opkald at
besvare

4:Papirstr

5:Tone- eller
pulsopkald

1:Rens
blækpatroner

2:Juster
blækpatroner

3:Gendan
standardværdier

4:Angiv land og
sprog

5:Lydstyrke for
ringetone & beep

6:Angiv tid for
strømsparetilst

7:Indstil
rullehastighed

8: Angiv
vinkelvisning

7:Vedligeholdelse

1:Forbedringer

2:Papirstr

3:Farveintensitet

4:Angiv
kopiindstil

5:Gendan
stand.kopiindstil

1:Kopiopsætning

1:Scan og fax
Kun sort

2:Send fax
senere Kun sort

3:Udskr. faxer i
hukommelsen
igen

2:Faxfunktioner

Tryk på

Menu

for at få vist

menufunktionerne.
Tryk på

eller

for at flytte til den

ønskede indstilling.
Tryk på

Enter

for at vælge den viste

indstilling.

background image

3

9