HP Officejet 6110 - ilægning af fotopapir

background image

ilægning af fotopapir

I det følgende gennemgås proceduren for ilægning af 4 x 6"-fotopapir.
1

Fjern alt papiret fra papirbakken, og indfør en stak kort i bakken,
indtil de ikke kan komme længere.
Kontroller, at udskriftssiden vender nedad.
Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge
fotopapiret, så fanerne er nærmest dig.

2

Skub det venstre breddestyr ind mod kortene, og skub derefter
-længdestyret ind, til det ikke kan komme længere.
Kontroller, at kortene kan være i bakken – fyld ikke for mange i.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 3

14