HP Officejet 6110 - ilægning af konvolutter

background image

ilægning af konvolutter

Der er to måder, du kan bruge konvolutter på, sammen med HP OfficeJet. Brug

ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder.

Hvis du kun skal udskrive én konvolut, skal du føre konvolutten ind i
konvolutsprækken, som er placeret i højre side mod udskriftsbakkens
bagside. Indfør konvolutten med konvolutflappen opad og til venstre som
vist på billedet. Indfør konvolutten langs den øverste kant, indtil den ikke
kan komme længere.

Hvis du skal udskrive flere konvolutter, skal du fjerne alt papiret fra
hovedbakken og indføre konvolutstakken i bakken med konvolutflapperne
opad og til venstre (udskriftssiden nedad), indtil de ikke kan komme
længere.

background image

referencevejledning

ilægning af papir og originaler

13

Skub forsigtigt det venstre papirbreddestyr ind mod konvolutterne.
Undlad at bøje konvolutterne. Kontroller, at konvolutterne kan være
i bakken – fyld ikke for mange i.
I hjælpen til tekstbehandlingsprogrammet finder du oplysninger om,
hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter.