HP Officejet 6110 - ilægning af originaler i den automatiske dokumentføder

background image

ilægning af originaler i den automatiske dokumentføder

HP OfficeJet har en automatisk dokumentføder, som du kan bruge
til at ilægge op til 35 originaler af følgende papirtyper:

Almindeligt papir
Kun 60 til 90 g/m

2

groft papir

Specialpapir

HP Premium Inkjet-papir

HP Bright White Inkjet-papir

Kun enkeltark:

Real Estate-papir

sådan scannes, kopieres eller faxes fra den automatiske dokumentføder
1

Anbring alle originaler i dokumentføderen med udskriftssiden opad.

2

Juster papirbredden, så den passer med størrelsen af originalen.
Der vises en meddelelse på skærmen, der angiver, at originalerne er ilagt.