HP Officejet 6110 - ilægning af originaler på glaspladen

background image

ilægning af originaler på glaspladen

ilægning af originaler i den automatiske dokumentføder

ilægning af originaler på glaspladen

Du kan kopiere, faxe eller scanne en vilkårlig original ved at placere
den på glaspladen.

Bemærk! Mange af indstillingerne i Specialfunktioner, f.eks. Billedstørrelse
eller

Plakat, fungerer ikke korrekt, hvis glaspladen og lågets beklædning

ikke er rene. Du kan finde yderligere oplysninger i

rengøring af glaspladen

og

rengøring af lågets beklædning på side 42.

1

Løft låget, og læg originalen på glaspladen med forsiden nedad. Placer
originalen i det forreste højre hjørne, så siderne af originalen rører den
nederste højre kant.
Det er vigtigt, at du bruger det forreste højre hjørne, når du anvender
kopierings-, fax- eller scanningsfunktionen.
Tip! Hvis du kopierer fra en transparent (dvs. originalen er
udskrevet på en transparent), skal du placere et tomt ark papir
oven på transparenten.

2

Luk låget ved at trykke håndtaget under frontpanelet ned.

Øverste kant på
originalen

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 3

10