HP Officejet 6110 - ilægning af papir

background image

ilægning af papir

Nedenfor gennemgås den grundlæggende fremgangsmåde ved ilægning
af tomt papir. Der er visse forhold, der skal tages hensyn til ved ilægning af
bestemte typer papir, transparenter og konvolutter. Når du har gennemgået
denne fremgangsmåde, skal du se

tip til ilægning af andre papirtyper på

side 14 og

ilægning af konvolutter på side 12.

Du opnår de bedste resultater, hvis du justerer papirindstillingerne,
hver gang du skifter papirtype og -størrelse. Du kan finde yderligere oplysninger
under

angivelse af papirtype på side 15.

background image

referencevejledning

ilægning af papir og originaler

11

sådan fyldes papirbakken
1

Fjern udskriftsbakken (træk den ud), og skub papirbredde- og -
papirlængdestyrene til deres yderste positioner.

2

Bank let på papirstakken på en jævn overflade, så papirkanterne flugter,
og kontroller følgende:

At papiret ikke er revet itu, støvet, krøllet eller bøjet i kanterne.

At alt papiret i stakken har samme størrelse og er af samme type,
medmindre du arbejder med fotopapir.

3

Indfør papir i inputbakken med udskriftssiden op, til det ikke kan komme
længere ind. Hvis du bruger brevpapir, skal den øverste kant af papiret
indføres først.
Kontroller, at papirstakken indeholder mange ark, men at den ikke er
højere end det forreste papirstyr.

4

Skub papirbredde- og længdestyrene helt ind til papirets kanter,
indtil de ikke kan komme længere. Kontroller, at papirstakken ligger
fladt i inputbakken og passer ind under tappen på papirlængdestyret.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 3

12

5

Skub udskriftsbakken på plads.

6

Træk udskriftsbakkens forlænger helt ud for at forhindre,
at udskrevet papir falder ud af bakken.