HP Officejet 6110 - tip til ilægning af andre papirtyper

background image

tip til ilægning af andre papirtyper

Følgende tabel indeholder retningslinjer for ilægning af bestemte typer papir og
transparenter. Du opnår de bedste resultater, hvis du justerer papirindstillingerne,
hver gang du skifter papirtype eller -størrelse. Du kan finde yderligere
oplysninger under

angivelse af papirtype på side 15.

papir

tip

HP-papir

• HP Premium Inkjet Paper (premium inkjet-papir): Find den grå pil på

den side af papiret, der ikke skal udskrives på, og indfør derefter
papiret med pilsiden opad.

• HP Premium-fotopapir eller Premium Plus-fotopapir: Vend den blanke

side (udskriftssiden) nedad. Læg altid mindst fem ark almindeligt papir
i papirbakken først, og læg derefter fotopapiret oven på det
almindelige papir.

• HP Premium eller Premium Plus Inkjet Transparency Film (inkjet-

transparenter): Ilæg transparenten, så den hvide transparentstrimmel
(med pile og HP-logoet) er øverst og indføres ind i bakken først.

• HP Inkjet T-Shirt Transfer Iron-On (inkjet-overføringspapir): Glat

overføringspapiret helt, inden det benyttes. Bøjede ark må ikke
benyttes. (Du undgår bøjede ark, hvis du opbevarer overføringspapiret
i originalindpakningen, indtil det skal bruges). Indfør ét ark ad gangen
manuelt med den ikke-trykte side nedad (den blå stribe vender opad).

• HP Greeting Cards (lykønskningskort), HP Linen Greeting Cards

(eksklusive lykønskningskort) eller HP Felt-Textured Greeting Cards
(lykønskningskort med struktur): Indsæt en lille stak HP-lykønskningskort
med udskriftssiden nedad i papirbakken, indtil den ikke kan komme
længere ind.

Etiketter
(kan kun benyttes ved
udskrivning)

• Anvend kun etiketark med formatet Letter eller A4 sammen med

HP Inkjet-produkter, f.eks. Avery Inkjet-etiketter, og kontroller, at
etiketterne ikke er over to år gamle.

• Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klistrer sammen.
• Placer stakken med etiketark oven på almindeligt papir i papirbakken

med udskriftssiden nedad. Indsæt

ikke etiketark enkeltvist.

Postkort eller Hagaki-
kort (kan kun benyttes
ved udskrivning)

Indfør en stak postkort eller hagaki-kort med udskriftssiden nedad i
papirbakken, indtil stakken ikke kan komme længere ind. Placer
postkortene i højre side af papirbakken, skub breddestyret ind til venstre
side af kortene, og skub derefter længdestyret ind, indtil det ikke kan
komme længere.

4 x 6"-fotopapir (kan
kun benyttes ved
udskrivning)

Indfør fotopapiret med udskriftssiden nedad i papirbakken, indtil det ikke
kan komme længere ind. Anbring den lange side af fotopapiret mod højre
side af papirbakken, skub breddestyret op mod den lange side af
fotopapiret, og skub længdestyret ind til det stopper. Hvis det anvendte
fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så fanerne er
nærmest dig.

background image

referencevejledning

ilægning af papir og originaler

15