HP Officejet 6110 - indeks

background image

indeks

Talord

4 x 6"-fotopapir, ilægge, 13,

14

A

angive

antal kopier, 18
anvende kortnumre, 37
dato og klokkeslæt, 38
faxtitel, 38
rullehastighed, 47
sprog og land, 51
strømsparetilstand, 47
visningsvinkel, 47

annullere

knap, 4
kopiere, 24
planlagt fax, 31
scanne, 26

antal kopier, 5

angive, 18

anvende kortnumre

angive indstillinger for

enkeltpersoner, 37

indtaste tekst, 39
knapper, 3
konfigurere, 37
sende faxmeddelelse, 30

automatisk dokumentføder

lægge originaler i, 10

B

bannerpapir

tip til ilægning, 15

basisfaxopsætning, 40
bedste kopikvalitet, 18
bestemt ringemønster, 36
bestille blækpatroner, 83
billede, forskyde, 22
blækpatroner

hylster, 43
justere, 46
opbevare, 43
rengøre, 46
udskifte, 44

D

datoangivelse, 38

declaration of conformity, 68
Director, gennemgå, 5
display på frontpanel, 3

angive sprog, 51
angive visningsvinkel, 47
rullehastighed, 47

E

etiketter

ilægge, 14

F

farve

fax, 30
intensitet af kopi, 19

fax

angive automatisk

reduktion, 35

angive papirstørrelse, 38
angive titel, 38
annullere planlagt fax, 31
anvende kortnumre, 37
automatisk genkald, 35
automatisk genkald til

nummer, 3, 35

automatisk svar, 3
bekræftelsesrapporter, 33
bestemt ringemønster, 36
fejlrapporter, 33
Fejlretningstilstand, 35
genudskrive fax i

hukommelse, 39

indtaste tekst, 39
justere lydstyrke, 36
justere udseende, 34
knapper, 3
lysere, 34
modtage, 32
modtage manuelt, 33
mørkere, 34
opløsning, 3
oprette individuelle

kortnummerindstillinger, 37

planlægge afsendelse, 31
rapporter, 29, 33, 34
ring igen ved optaget, 35
rundsende, 30
sende, 29

sende faxmeddelelse til flere

modtagere, 30

sende i farver, 30
sende ved hjælp af

kortnummerindstillinger, 30

titel, 38
transaktionsrapporter, 34
udskrive rapporter, 33
udskyde afsendelse, 31
ændre kontrast, 34
ændre opløsning, 34
ændre ringemønster, 36

faxfunktioner, menu, 40
fejlfinding

fjerne og geninstallere

software, 50

fejlrapporter, fax, 33
Fejlretningstilstand, 35
fjerne software, 50
flere modtagere

sende faxmeddelelse til, 30

forbedringer, 19
forskyde margener, 22
forstørre en kopi, 4, 18, 20
fortage genkald til numre, 35
fotoforbedringstilstand, 20
fotopapir, ilægge, 13, 14
fotos

forbedre kopi, 19
kopiere, 20

frontpanel

funktioner, 3
indtaste tekst, 39
scanne fra, 25

funktionen 2 på 1, 22

G

garanti, 69

erklæring, 76
opgraderinger, 75
service, 75

gemme et scannet billede, 25
gendanne

standardindstillinger, 46

geninstallere software, 50
glasplade, rengøre, 41

background image

indeks

hp officejet 6100 series

80

H

hagaki-kort

ilægge, 14

hjælp, 1
hp director, 5
hp officejet

menufunktioner, 7
software, 5

hp photo & imaging

gallery, 26

hp-distributionscenter, 74
hp-kundesupport, 69
HP-papir, tip til ilægning, 14
hurtig kopikvalitet, 18
hurtig start

bruge med pc, 5
gennemgå Director, 5

hylster til blækpatron, 43

I

ilægge

angive papirstørrelse, 16
blækpatroner, 44
fotopapir, 13, 14
hagaki-kort, 14
konvolutter, 12
original i den automatiske

dokumentføder, 10

originaler på glasplade, 9
papir, 10
postkort, 13, 14
tip, 14
ændre papirtype, 15

indikator som udråbstegn

(kræver eftersyn), 4

individuelle

kortnummerindstillinger,
oprette, 37

indstille rullehastighed, 47
indstillinger

bedste kopikvalitet, 18
dato og klokkeslæt, 38
faxtitel, 38
forstørre en kopi, 18
gemme kopi, 19
hurtig kopikvalitet, 18
kopiere et foto, 20
kopieringshastighed, 18
kopifarveintensitet, 19
kopiindstillinger, 19
kopikvalitet, 18
land og sprog, 51
lydstyrke for ringetone og

bip, 36

lysere kopi, 19

mørkere kopi, 19
normal kopikvalitet, 18
papirstørrelse, 38
reducere en kopi, 18
rullehastighed, 47
strømsparetilstand, 47
tekstforbedring, 19

indtaste tekst via tastatur, 39
inkjet-papir, ilægge, 14
installation

yderligere oplysninger, 49

intensitet af farvekopi, 19
intet svar ring igen, 35
introduktion

til Director, 5

J

justere blækpatroner, 46
justere faxopløsning, 34
justere indstillinger

fax, 36
kopiere, 19
visningsvinkel, 47

justere lydstyrken for fax, 36

K

klokkeslætsangivelse, 38
knap til automatisk

besvarelse, 3, 33

knapper

annullere, 4
antal kopier, 5, 18
automatisk svar, 33
frontpanel, 3
kortnummer, 3, 30, 37
kvalitet, 4, 18
lysere/mørkere, 4, 19
menu, 4
opløsning, 3
papirtype, 23
reducere/forstørre, 4, 18
scanne til, 4, 26
specialfunktioner, 4, 22
starte scanning, 5, 25
tastatur, 3, 39

kontrast

display på frontpanel, 47
ændre for fax, 34

kontrast, forbedre

fotofarver, 19

konvolutter, ilægge, 12
kopiere

2 på 1, 22
angive antal kopier, 18
en original, 21

farveintensitet, 19
flere kopier på en side, 21
forbedringer, 19
forstørre, 18
foto, 20
hastighed, 18
knapper, 3
kvalitet, 4, 18
lysere, 4, 19
mørkere, 4, 19
overføringspapir til T-

shirt, 23

reducere, 18
specielle kopijob, 20
standard, 19
stoppe, 24
tage kopier, 17
tilpasse til side, 20
ændre

standardindstillinger, 19

kundesupport, 69
kvalitet, 18

L

landekonfiguration, 51
Legal-papirstørrelse

kopiere fra, 18

lovgivningsmæssige

oplysninger, 63

lydstyrke for ringetone og bip,

indstille, 36

lydstyrke, justere, 36
lydstyrke, justere for fax, 36
lykønskningskort, ilægge, 14
lysere eller mørkere

en fax, 34

lysere eller mørkere kopier, 4,

19

lågets beklædning,

rengøre, 42

M

margener, forøge, 22
menuer, 40

avanceret faxopsætning, 40
faxfunktioner, 40
kopiopsætning, 24
kortnummer, opsætning

af, 40

status og

vedligeholdelse, 40

modtage, fax, 32
mørkere kopi, 19

background image

indeks

referencevejledning

81

N

normal kopikvalitet, 18
numre, genkalde, 35

O

opløsning, ændre for fax, 34
originaler

flere kopier, 21
placere i den automatiske

dokumentføder, 10

placere på glasplade, 9
udskrive to originaler på én

side, 22

overføringspapir til T-shirt, 23

ilægge, 14

P

papir

anbefalet, 10
angive størrelse, 16
ilægge, 10
tip til ilægning, 14–15
ændre standardstørrelse til

kopiering, 15

ændre type, 15

papir i endeløse baner

tip til ilægning, 15

papirbakke, ilægge, 10
papirstørrelse, ændre til

kopiering, 15

patroner,

se blækpatroner

planlægge

annullere planlagt fax, 31
fax, 31

postkort, ilægge, 13, 14

R

rapporter

automatisk fax, 33
fax, 29
manuel fax, 34
selvtestrapport, 42

reducere en kopi, 4, 18, 20
rengøre

blækpatroner, 46
enhedens ydre, 42
glasplade, 41
lågets beklædning, 42

returnere hp officejet 6100

series til service, 76

ring igen ved optaget, 35
ringemønster, 36
rundsende faxmeddelelse, 30

S

scanne

anden destination, 26
fra frontpanel, 25
knapper, 3
stoppe, 26

selvstudium

frontpanelfunktioner, 3

selvtestrapport, 42
sende

fax, 29
sende faxmeddelelse til flere

modtagere, 30

udskyde afsendelse af

fax, 31

software

fjerne og geninstallere, 50
introduktion, 5

specialfunktioner, 4, 22

begrænsninger, 9

specifikationer, 58
sprogkonfiguration, 51
standardindstillinger

gendanne, 46
gendanne

standardindstillinger, 46

ændre for kopi, 19
ændre for kopiering, 19

stoppe

kopiere, 24
scanne, 26

strygeoverføringspapir, 23
strømsparetilstand for

indikator, 47

strømsparetilstand for

lampe, 47

strømsparetilstand, indstille, 47
supportservice, 69

T

tastatur, 3

indtaste tekst, 39

tekst

forbedre, 19
indtaste via tastatur, 39

telefonlinje – flere numre, 36
telefonnumre, 69
telefonnumre,

supportservice, 69

telefonrørsindikator, 3
tidspunkt for

strømsparetilstand, 47

tilpasse til side, 20
titel, fax, 38
transparenter

anbefalinger, 10
tip til ilægning, 14

U

udskriftsbakke, 15

forlænger, 12

udskrive

fax i hukommelse, 39
faxrapporter, 33
konvolutter, 12
papir i endeløse baner

(banner), tip til
ilægning, 15

selvtestrapport, 42

udskyde afsendelse af fax, 31
USB-kabel, installere, 52

V

vedligeholdelse

gendanne

standardindstillinger, 46

justere blækpatroner, 46
rengøre blækpatroner, 46
rengøre enhedens ydre, 42
rengøre glasplade, 41
rengøre lågets

beklædning, 42

selvtestrapport, 42
tidspunkt for

strømsparetilstand, 47

udskifte blækpatroner, 44

visningsvinkel, angive, 47

background image

indeks

hp officejet 6100 series

82

background image

83