HP Officejet 6110 - indhold

background image

indhold

1 hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 hurtig start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

brug af hp officejet med en pc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
menufunktioner i hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 ilægning af papir og originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ilægning af originaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ilægning af konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ilægning af postkort eller hagaki-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ilægning af fotopapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
tip til ilægning af andre papirtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
angivelse af papirtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
angivelse af papirstørrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4 kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
udførelse af specielle kopijob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
stop af kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
indstillinger i menuen Kopiopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5 scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

scanning af originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
stop af scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6 faxfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

afsendelse af en faxmeddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
modtagelse af en fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
udskrive rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
justering af opløsning og kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
automatisk genkald til et nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
brug af Fejlretningstilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
angivelse af automatisk reduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
justering af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ændring af ringemønster (bestemt ringemønster) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
opsætning af kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
angivelse af papirstørrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
angivelse af dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
angivelse af faxtitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
indtastning af tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
genudskrivning af faxmeddelelser i hukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . 39
menupunkter for faxfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

background image

indhold

hp officejet 6100 series

iv

7 vedligeholdelse af hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

rengøring af glaspladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
rengøring af glaspladen i den automatiske dokumentføder . . . . . . . . . .41
rengøring af lågets beklædning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
rengøring af enhedens ydre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
arbejde med blækpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
gendannelse af standardindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
angivelse af tidspunkt for strømsparetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
angivelse af rullehastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
angivelse af visningsvinkel i frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

8 yderligere installationsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

mulige installationsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
angivelse af sprog og land/område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
tilslutning af hp officejet til pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
fjernelse og geninstallation af software til hp officejet . . . . . . . . . . . . . .53

9 tekniske oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
papirspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
udskriftsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
udskriftsspecifikationer for margener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
kopieringsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
faxspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
scanningsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
fysiske specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
strømspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
miljøspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
yderligere specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
miljøbeskyttelsesprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
lovgivningsmæssige oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

10 support til hp officejet 6100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

få support og andre oplysninger via internettet . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
hp-kundesupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
forberedelse af enheden til forsendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
hp-distributionscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

11 garantioplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

garantiservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
opgradering af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
returnering af hp officejet 6100 series til service . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
global erklæring om begrænset garanti fra hewlett-packard . . . . . . . . . 76

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

background image

1

1