HP Officejet 6110 - angivelse af antal kopier

background image

angivelse af antal kopier

Du kan angive antallet af kopier ved hjælp af frontpanelet.
1

Tryk på

Antal kopier for at indtaste antallet af kopier. Der findes tre måder

at angive det ønskede antal kopier på:

Tryk på

Antal kopier igen (eller gentagne gange) for at øge det viste tal.

Tryk på

for at øge eller

for at mindske det viste tal.

Anvend tastaturet til at indtaste det ønskede antal kopier.

2

Tryk på

Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.