HP Officejet 6110 - forbedring af tekstskarphed og fotofarver

background image

forbedring af tekstskarphed og fotofarver

Brug

Tekstforbedringer til at fremstille sort tekst med skarpe kanter. Brug Foto til fotos

eller billeder for at øge kvaliteten af lyse farver, der ellers kan fremstå som hvide.
Tekstforbedring er standardindstillingen. Du kan deaktivere Tekstforbedringer
ved at vælge

Foto eller Ingen, hvis:

Der optræder farveklatter omkring teksten på dine kopier.

Der er udtværede store, sorte skrifttypeafsnit (ikke skarpe).

Tynde, farvede objekter eller linjer indeholder sorte områder.

Vandrette grynede eller hvide striber optræder i områder,
der er lyse- eller mellemgrå.

1

Tryk på

Menu, tryk på 1, og tryk derefter på 1 igen.

Dette vælger

Kopiopsætning og derefter Forbedringer.

2

Tryk på

, indtil den ønskede forbedring

(

Tekst, Foto, Blandet eller Ingen) vises.

3

Tryk på

Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.