HP Officejet 6110 - tilpasning af kopi til side

background image

tilpasning af kopi til side

udskrivning af flere kopier på én side

udskrivning af to originaler på én side

forskydning af billede for at øge margen

fremstilling af en plakat

forberedelse af farveoverføringspapir til t-shirt

kopiering af foto

1

Læg fotoet på glaspladen.

2

Hvis du bruger fotopapir, skal du lægge det i hovedpapirbakken.

3

Tryk på

Papirtype, tryk derefter på

, indtil den ønskede indstilling

for fotopapir vises, og tryk derefter på

Enter for at vælge den.

Som standard er indstillingen for papirtype Automatisk, hvilket betyder,
at HP OfficeJet automatisk registrerer og identificerer papirtypen. Du kan
vælge en bestemt papirtype ved at trykke på

, indtil den ønskede

papirtype vises.
Du kan finde yderligere oplysninger under

anbefalede indstillinger for

papirtype ved kopiering i Hjælp til HP Photo & Imaging.
Tip! Tryk på Specialfunktioner , indtil Tilpas til siden vises, og tryk
derefter på

Enter for automatisk at forstørre et foto til en hel side.

Yderligere oplysninger findes nedenfor.

4

Tryk på

Menu, tryk på 1, og tryk derefter på 1 igen.

Derved vælges først

Kopiopsætning, og derefter vælges Forbedringer.

Tryk på Enter for at vælge den.

5

Tryk på

, indtil indstillingen

Foto vises, og tryk derefter

Enter for at vælge indstillingen.

6

Tryk på

Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.

tilpasning af kopi til side

Brug

Tilpas til siden, når originalen automatisk skal reduceres eller forstørres,

så den passer til den papirstørrelse, der benyttes. Du kan forstørre et lille foto,
så det tilpasses til et fuldt sideformat som vist nedenfor. Du kan desuden forhindre
uønsket beskæring af tekst eller billeder omkring margenerne med

Tilpas til siden.

Tip! Kontroller, at glaspladen er ren, og at originalen er placeret
i nederste højre hjørne af glaspladen. Den automatiske
dokumentføder kan ikke benyttes til denne funktion.

background image

referencevejledning

kopiering

21

1

Læg originalen på glaspladen.

2

Ilæg det ønskede papir.

3

Tryk på

Specialfunktioner, indtil Tilpas til siden vises.

4

Tryk på

Enter.

5

Tryk på

Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.