HP Officejet 6110 - udskrivning af flere kopier på én side

background image

udskrivning af flere kopier på én side

Du kan kopiere flere kopier af en original på én side ved at vælge en
fotostørrelse og derefter det ønskede antal kopier.

Der kan vælges flere almindelige fotostørrelser via indstillingen

Billedstørrelse,

som du får adgang til via knappen

Specialfunktioner.

1

Læg originalen på glaspladen.

2

Læg det ønskede papir i hovedbakken.

3

Tryk på

Specialfunktioner, indtil Billedstørrelse vises.

4

Tryk på

, indtil den ønskede fotostørrelse vises,

og tryk derefter på

Enter.

5

Når

Hvor mange? vises, skal du trykke på

for at vælge det antal

billeder, der kan være på en side.
Du kan vælge 1 på en side, eller det maksimale antal, der kan være der.
I forbindelse med nogle større størrelser bliver du ikke bedt om at angive
antal billeder.

6

Tryk på

Enter for at vælge det antal fotos, du ønsker,

der skal være på en side.

7

Tryk på

Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.

Original

Tilpas til siden

Original

Kopi

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 4

22

Tip! Hvis antallet af kopier af fotoet på en enkelt side ikke
kopieres, som du forventede, kan du prøve at dreje originalen
90 grader på glaspladen og starte kopieringen igen.