HP Officejet 6110 - udskrivning af to originaler på én side

background image

udskrivning af to originaler på én side

Du kan udskrive to forskellige originaler i størrelsen Letter eller A4 på en side
ved hjælp af funktionen

2 på 1. De kopierede billeder vises side om side på

siden i liggende format. Du kan lægge originalerne i den automatiske
dokumentføder, eller du kan placere dem direkte på glaspladen.
1

Læg den første original på glaspladen. Hvis du bruger den automatiske
dokumentføder, kan du ilægge begge originaler der.

2

Tryk på

Specialfunktioner , indtil 2 på 1 59% vises, og tryk derefter på Enter.

3

Tryk på

Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.

4

Hvis du anbragte den første original på glaspladen, bliver du bedt om at

placere original nr. to på glaspladen. Tryk derefter på Enter..