HP Officejet 6110 - scanning

background image

scanning

Ved en scanning konverteres tekst og billeder til et elektronisk format,
som kan læses af en pc. Du kan scanne nærmest alt:

Tekstdokumenter

Fotos

Artikler fra blade

3D-objekter (undgå at skramme glaspladen), som du kan bruge i blade og
informationsfoldere.

Da det scannede billede eller den scannede tekst er i et elektronisk format, kan
du åbne det i et tekstbehandlingsprogram eller grafikprogram og ændre det efter
behov. Du kan gøre følgende:

Scanne tekst fra en artikel ind i et tekstbehandlingsprogram og citere det
i en rapport. Du undgår således en masse indtastningsarbejde.

Scanne et logo og bruge det i et dtp-program – du kan således udskrive
dine egne visitkort og brochurer.

Scanne fotos og sende dem via e-mail til kollegaer og venner, oprette en
fotografisk fortegnelse over dine ting i hjemmet eller på kontoret, eller du
kan oprette en elektronisk scrapbog.
Tip! Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal HP OfficeJet
være tilsluttet pc'en, og begge enheder skal være tændt.
Softwaren til HP OfficeJet skal være installeret og køre på pc'en,
inden der scannes. Softwaren til HP OfficeJet kører, hvis der vises
et statusikon i systembakken i Windows. På en Macintosh kører
softwaren til HP OfficeJet altid.

Du kan finde yderligere oplysninger om scanning af dokumenter eller billeder fra
softwaren til HP OfficeJet under

scanning af billeder og dokumenter i Hjælp til

HP Photo & Imaging.