HP Officejet 6110 - scanning af originaler

background image

scanning af originaler

Du kan starte en scanning fra pc'en eller HP OfficeJet.

sådan scannes en original fra en Windows-pc
1

Placer originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentføder.
Du kan finde yderligere oplysninger under

ilægning af originaler på side 9.

2

Tryk på

Start scanning.

Der vises en scanning af originalen i vinduet HP Eksempel.

3

Du kan redigere det scannede billede i HP Eksempel. Klik på

Accepter,

når du er færdig.
Du kan finde yderligere oplysninger om at foretage ændringer i et billede
under gennemsynet under

justering af et billede under visning af udskrift

i

scanning af billeder og dokumenter i Hjælp til HP Photo & Imaging.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 5

26

HP OfficeJet foretager en endelig scanning af originalen og sender billedet
til HP Photo & Imaging Gallery.
Du kan finde yderligere oplysninger om brug af HP Photo & Imaging
Gallery under

håndtering af billeder i sådan bruges softwaren.

sådan scannes en original fra en Macintosh-computer
1

Ilæg originalen.
Du kan finde yderligere oplysninger under

ilægning af originaler på side 9.

2

Tryk på

Start scanning.

HP OfficeJet scanner originalen og sender billedet til HP Photo & Imaging
Gallery.
Du kan finde yderligere oplysninger i onlinehjælpen til HP Photo &
Imaging Gallery.