HP Officejet 6110 - scanning til et andet program

background image

scanning til et andet program

Hvis du foretrækker at scanne dokumenter til et andet program end HP Gallery,
kan du vælge et andet program på listen Scan til, der vises i displayet på
frontpanelet. HP OfficeJet scanner dokumentet og starter det valgte program.
Det scannede billede vises i dette program.
1

Placer originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentføder.
Du kan finde yderligere oplysninger under

ilægning af originaler på

side 9.

2

Tryk på

Scan til, tryk derefter på

for at rulle gennem listen

Scan til,

indtil det program, du vil scanne til, vises.

3

Tryk på

Start scanning for at begynde scanningen.

Originalen scannes af HP OfficeJet, og resultatet vises i det ønskede
program.