HP Officejet 6110 - forberedelse af enheden til forsendelse

background image

forberedelse af enheden til forsendelse

Hvis du, efter at du har kontaktet HP-kundesupport eller salgsstedet, bliver bedt
om at sende enheden til service, skal du følge trinene vedrørende afmontering
og nedpakning nedenfor for at undgå yderligere beskadigelse af HP-produktet.

1

Tænd enheden.
Spring trin 1-6 over, hvis enheden ikke kan tændes, og blækpatronen er
placeret i udgangspositionen. Du kan ikke fjerne blækpatronerne. Fortsæt
med trin 7.

2

Åbn dækslet til blækpatronen.

3

Fjern blækpatronerne fra holderne, og sænk låsene. Du kan finde
yderligere oplysninger om fjernelse af blækpatronerne i

udskiftning af

blækpatroner på side 44.
Forsigtig! Fjern begge blækpatroner, og sænk begge låse. Hvis
du ikke udfører ovenstående, risikerer du at beskadige enheden.

4

Placer blækpatronerne i en lufttæt pose, så de ikke udtørrer, og læg dem
væk. (De skal ikke fremsendes sammen med enheden, medmindre
repræsentanten, du har talt med hos HP-kundesupport, har bedt dig om det).

5

Sluk enheden.

6

Luk dækslet til blækpatronen.

7

Fjern dækslet til frontpanelet, som beskrevet i det følgende:
a. Placer hænderne på hver side af dækslet til frontpanelet.
b. Skub dækslet af fra bunden med tommelfingrene.

Israel

+972 (0) 9 8304848

Ukraine

+7 (380-44) 490-3520

Italien

+39 (0) 226410350

Ungarn

+36 (0) 1 382 1111

Japan

0570 000 511
+81 3 3335 9800

Venezuela

0800-47468368 eller
800-477-7777

Jordan

+971 4 883 8454

Venezuela (Caracas)

(502) 207-8488

Kina

86 10 6564 5959

Vietnam

84 (0) 8 823 4530

Korea (Seoul)

+82 (2) 3270 0700

Yemen

+971 4 883 8p454

Korea (uden for Seoul)

080 999 0700

Ægypten

02 532 5222

Kuwait

+971 4 883 8454

Østrig

+43 (0) 810 00 6080

Libanon

+971 4 883 8454

1 Denne hotline kan bruges af fransktalende kunder fra følgende lande: Marokko, Tunesien og Algeriet.
2 Denne hotline kan bruges af tysk-, fransk- og italiensktalende kunder i Schweiz.

land/område

hp teknisk support

land/område

hp teknisk support

background image

referencevejledning

support til hp officejet 6100

73

8

Opbevar dækslet til frontpanelet. Returner ikke dækslet til frontpanelet
med enheden.

9

Benyt originalemballagen til forsendelsen af enheden, hvis du stadig
har den, eller den emballage, der fulgte med erstatningsenheden.

Brug venligst en anden, passende emballage, hvis du ikke har
originalemballagen. Beskadigelser, der skyldes dårlig emballage
og/eller ukorrekt forsendelse, er ikke dækket af garantien.

10

Placer returforsendelsesetiketten på ydersiden af kassen.

11

Inkluder følgende i kassen:

En kort beskrivelse af symptomerne til brug for servicepersonalet -
eksempler på problemer med udskriftskvalitet kan være nyttige.

En kopi af kvitteringen eller et andet købsbevis, som angiver garantiens
dækningsperiode.

Navn, adresse og telefonnummer, hvor du kan kontaktes
i løbet af dagen.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 10

74