HP Officejet 6110 - bekendtgørelse til alle brugere i EØS-landene

background image

bekendtgørelse til alle brugere i EØS-landene

Dette produkt er udviklet til at fungere sammen med de analoge telefonnet i
følgende lande:

Netværkskompatibiliteten afhænger af de brugerdefinerede indstillinger, som
skal nulstilles, for at udstyret kan benyttes i et telefonnet i et andet land/område
end der, hvor produktet er anskaffet. Kontakt leverandøren eller Hewlett-Packard
Company, hvis der er brug for yderligere produktsupport.

Det er af producenten certificeret, at produktet overholder kravene i direktiv
1999/5/EØF (Tillæg II), der omhandler fælleseuropæisk tilslutning af
enkeltterminaler til offentlige telefonnet (PSTN). På grund af forskellene i de
individuelle landes offentlige telefonnet yder certificeringen ikke en ubetinget
garanti for upåklagelig drift i alle landes telefonnet.

Såfremt der måtte opstå problemer, skal leverandøren af udstyret kontaktes først.