HP Officejet 6110 - bekendtgørelse til brugere af telefonnettet i Canada

background image

bekendtgørelse til brugere af telefonnettet i Canada

Mærkaten fra Industry Canada angiver certificeret udstyr. Denne certifikation
betyder, at udstyret opfylder bestemte krav om beskyttelse, drift og sikkerhed, der
stilles til telekommunikationsnet. Disse forskrifter findes i de relevante dokumenter,
der omhandler de tekniske krav, der stilles til terminaludstyr (Terminal Equipment
Technical Requirements). Ministeriet garanterer ikke, at udstyret vil fungere til
brugerens tilfredshed.

Brugere skal inden installationen sikre sig, at det er tilladt at koble udstyret til de
faciliteter, det lokale telekommunikationsselskab stiller til rådighed. Udstyret skal
endvidere installeres ved hjælp af en acceptabel tilslutningsmetode. Brugeren
gøres opmærksom på, at selvom ovenstående overholdes, kan der opstå
forringet drift i nogle situationer.

Reparation af certificeret udstyr skal udføres af en repræsentant, der er anbefalet
af leverandøren. Enhver reparation eller ændring af dette udstyr, som er udført
af brugeren, eller funktionsfejl kan bevirke, at telekommunikationsselskabet
anmoder brugeren om at afmontere udstyret.

Brugere skal kontrollere for deres egen sikkerhed, at de elektriske
jordforbindelser til den offentlige strømforsyning, telefonlinjer og eventuelle
interne vandrørssystemer af metal er forbundet. Denne forholdsregel er især
vigtig i landområder.

Forsigtig! Brugere skal ikke selv forsøge at etablere sådanne
forbindelser, men skal kontakte den relevante myndighed eller en
elektriker.
Bemærk! Den REN-angivelse (Ringer Equivalence Number), som er tildelt
hver terminalenhed, anslår det maksimale antal terminaler, der kan tilsluttes
et telefoninterface. Tilslutning til et interface kan bestå af en vilkårlig
kombination af enheder, der kun er underlagt det krav, at summen af REN
for alle enheder ikke må overstige fem (5).

REN-angivelsen for dette produkt er 0,3 B, baseret på testresultater fra afsnit 68
i FCC-reglerne.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 9

66