HP Officejet 6110 - angivelse af rullehastighed

background image

angivelse af rullehastighed

Med indstillingen

Rullehastighed kan du styre den hastighed, som

tekstmeddelelserne vises med i displayet på frontpanelet. Du kan vælge

Normal,

Hurtig eller Langsom.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 7.

Herved vælges først

Vedligeholdelse og derefter Indstil rullehastighed.

3

Tryk på

, indtil den ønskede hastighed vises, og tryk derefter på

Enter.