HP Officejet 6110 - angivelse af tidspunkt for strømsparetilstand

background image

angivelse af tidspunkt for strømsparetilstand

Pæren i HP OfficeJet lyser i et bestemt tidsrum, så enheden er klar til at reagere
på dine anmodninger. Når HP OfficeJet ikke har været benyttet inden for det
angivne tidsrum, slukkes pæren for at spare på strømforbruget, og

Energispar. til

vises i displayet på frontpanelet. (Du kan afslutte denne tilstand ved at trykke på
en vilkårlig knap på frontpanelet).

Enheden er indstillet til automatisk at skifte til strømsparetilstand efter 12 timer.
Gør følgende, hvis HP OfficeJet skal skifte til denne tilstand inden 12 timer.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 6.

Herved vælges først

Vedligeholdelse og derefter Tidspunkt for

strømsparetilstand.

3

Tryk på

,

indtil den ønskede tidsangivelse vises, og tryk derefter på

Enter.