HP Officejet 6110 - justering af blækpatroner

background image

justering af blækpatroner

Hver gang du installerer eller udskifter en blækpatron, beder HP OfficeJet dig
om at justere blækpatronerne. Justering af blækpatronerne sikrer resultat af høj
kvalitet.
Sådan justeres blækpatronerne, når du bliver bedt om det:
1

Tryk på

Enter på frontpanelet.

Der udskrives en side med mønstre. Blækpatronerne
justeres automatisk korrekt.

Sådan justeres blækpatronerne:
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 2.

Herved vælges først

Vedligeholdelse og derefter Juster blækpatroner.

Der udskrives en side med mønstre. Blækpatronerne er justeret korrekt.