HP Officejet 6110 - rengøring af blækpatroner

background image

rengøring af blækpatroner

Brug denne funktion, når selvtestrapporten indeholder striber eller hvide linjer
i nogen af de farvede søjler. Rengør kun blækpatronerne, når det er påkrævet.
Rengøringsfunktionen bruger blæk og forkorter blækpatronens levetid.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 1.

Herved vælges først menuen

Vedligeholdelse og derefter indstillingen

Rens blækpatroner.
Hvis kopi- eller udskriftskvaliteten stadig er dårlig, når du har rengjort
blækpatronerne, skal du udskifte den pågældende blækpatron.