HP Officejet 6110 - udskiftning af blækpatroner

background image

udskiftning af blækpatroner

Der vises en meddelelse i displayet på frontpanelet, når du skal udskifte
blækpatroner.

Du vil måske også udskifte en sort blækpatron med en blækpatron til udskrivning
af fotos, hvis du vil udskrive fotos i høj kvalitet.

Du kan finde oplysninger om bestilling af ekstra blækpatroner under

bestilling af

blækpatroner på indersiden af det bagerste omslag.
1

Tænd enheden, og åbn dækslet til blækpatronholderen ved at løfte
håndtaget, indtil dækslet låser på plads.
Blækpatronholderen flytter til midten af enheden.

2

Når holderen står stille, skal du løfte låsene for at frigøre blækpatronen og
trække den mod dig ud af dens plads.

3

Hvis du fjerner den sorte blækpatron for at installere blækpatronen til
fotoudskrivning (#58), skal du gemme den i hylsteret til blækpatronen.

låse

background image

referencevejledning

vedligeholdelse af hp officejet

45

4

Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt plastiktapen.
Rør kun ved det sorte plastik. Fjern forsigtigt plastiktapen (ved hjælp af den
lyserøde tap) for at afdække blækdyserne.

Forsigtig! Rør ikke ved kobberkontakterne eller blækdyserne
Vær opmærksom på, at der ikke igen kommer tape på blækpatronerne, da
printhovedet kan blive beskadiget.

5

Skub den nye blækpatron på plads i den relevante åbning.
Den trefarvede blækpatron indsættes til venstre, og den sorte blækpatron
eller blækpatronen til fotoudskrivning indsættes til højre.

6

Træk enden af låsen mod dig, tryk den ned, indtil den ikke kan komme
længere, og giv så slip. Kontroller, at låsen griber fast om de nederste tappe.

7

Luk dækslet til blækpatronholderen ved at trække (og slippe)
den understøttende lås under frontpanelet ned.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 7

46