HP Officejet 6110 - gendannelse af standardindstillinger

background image

gendannelse af standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige standardindstillinger, som HP OfficeJet blev
leveret med. Når du vælger at gendanne standardindstillingerne, gendannes
alle indstillinger bortset fra datooplysninger.
Denne funktion kan kun udføres fra frontpanelet.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

7 og derefter på 3.

Herved vælges først

Vedligeholdelse og derefter Gendan standardværdier.

De standardindstillinger, der var gældende ved levering, gendannes.

background image

referencevejledning

vedligeholdelse af hp officejet

47