HP Officejet 6110 - rengøring af glaspladen

background image

rengøring af glaspladen

En snavset glasplade (fingeraftryk, fedtede pletter, hår osv.) reducerer ydeevnen og
påvirker nøjagtigheden af specialfunktioner, som f.eks. Tilpas til siden og Kopier.
1

Sluk enheden, tag netledningen ud, og løft låget.

2

Rengør glaspladen med en blød klud eller svamp, fugtet let
med et rengøringsmiddel til glas, der ikke indeholder slibemiddel.
Forsigtig! Der må ikke benyttes slibemidler, acetone, benzen eller
kultetraklorid på glaspladen, da disse midler kan beskadige den.
Undlad at hælde væske direkte på glaspladen. Det kan sive ind
under den og beskadige enheden.

3

Aftør glaspladen med en vaskeskinds- eller cellulosesvamp
for at undgå pletter.