HP Officejet 6110 - angivelse af sprog og land/område

background image

angivelse af sprog og land/område

Sprog og land/område angives normalt, når du installerer HP OfficeJet.
Gør følgende, hvis du har angivet land/område eller sprog forkert under
installationen.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på 7 og derefter på 4.
Herved vælges først

Vedligeholdelse og derefter

Angiv land og sprog/område.
Der vises en liste over tilgængelige sprog. Du kan også gennemse listen
over sprog ved hjælp af

eller

.

3

Angiv det tocifrede tal for det ønskede sprog ved hjælp af tastaturet.

4

Tryk på

1 for Ja eller 2 for Nej, når du bliver bedt om det,

for at bekræfte sproget.
Samtlige lande/områder for det valgte sprog vises. Du kan også
gennemse listen over lande/områder ved hjælp af

eller

.

5

Angiv det tocifrede tal for det ønskede land/område ved hjælp af
tastaturet.

6

Tryk på

1 for Ja eller på 2 for Nej, når du bliver bedt om det,

for at bekræfte landet/området.

7

Du kan få bekræftet det valgte sprog og land/område ved at udskrive
en selvtestrapport på følgende måde:
a. Tryk på

Menu.

b. Tryk på 3 og derefter på 5.

Herved vælges først

Udskriv rapport og derefter Selvtestrapport.