HP Officejet 6110 - mulige installationsproblemer

background image

mulige installationsproblemer

Hvis du følger vejledningen på installationsplakaten nøje, skulle du ikke få nogen
problemer med at installere HP OfficeJet. Hvis du ikke følger vejledningen, kan
der opstå ét af følgende problemer:

Microsoft-meddelelsen Der er fundet ny hardware vises ikke
Hvis du installerer HP OfficeJet-softwaren først, som angivet på
installationsplakaten, og du bruger Windows 98/2000/ME/XP, vises der en
række Microsoft-meddelelser, om at der er registreret ny hardware, på skærmen
under installation af softwaren.

Hvis Microsoft-meddelelserne ikke blev vist, kan du prøve at gøre følgende:

Kontroller, at du bruger et højhastigheds-USB-kabel (12 MB pr. sekund),
og at det ikke er mere end tre meter langt.

Kontroller, at pc'en er forberedt til USB. Du kan finde yderligere
oplysninger om, hvorvidt pc'en er forberedt til USB i dokumentationen til
pc'en, eller du kan kontakte producenten af pc'en.

Kontroller, at kablet er korrekt tilsluttet HP OfficeJet og tilsluttet direkte til
pc'ens USB-port. Når kablet er tilsluttet korrekt, skal du slukke HP OfficeJet
og tænde den igen.

Sluk HP OfficeJet , og tænd den igen, og genstart derefter pc'en.

Hvis de forrige trin ikke løser problemet, skal du fjerne og derefter
geninstallere softwaren. Du kan finde yderligere oplysninger under

Installer

HP OfficeJet-softwaren, inden du tilslutter HP OfficeJet til pc'en for at

undgå fejl. Hvis én af ovenstående meddelelser blev vist, og du klikkede

på Næste eller OK, skal du gøre følgende: på side 50.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 8

50

Hvis guiden Faxopsætning ikke vises
Følg ovenstående vejledning.

Hvis meddelelsen om ny hardware vises (Windows 98, 2000, XP eller ME)
Hvis du installerer HP OfficeJet og tilslutter den direkte til pc'en,

inden du

installerer softwaren, vises der muligvis én af følgende meddelelser:

Installer HP OfficeJet-softwaren, inden du tilslutter HP OfficeJet til pc'en for at
undgå fejl. Hvis én af ovenstående meddelelser blev vist,

og du klikkede på

Næste eller OK, skal du gøre følgende:
1

Tryk på

Esc på tastaturet for at afslutte.

2

Sluk HP OfficeJet.

3

Afbryd forbindelsen mellem HP OfficeJet og pc'en
(træk USB-kablet ud af stikket).

4

Følg vejledningen til softwareinstallationen, der er angivet på
installationsplakaten, der blev leveret sammen med HP OfficeJet.

Hvis der vises en meddelelse om, at en tidligere version er installeret
Hvis der vises en meddelelse om, at du allerede har installeret en version af
softwaren, kan du ikke gennemføre installationen af HP OfficeJet-softwaren.

Du skal afinstallere den tidligere installerede version for at installere softwaren til
HP OfficeJet. Se

fjernelse og geninstallation af software til hp officejet på side 53.

background image

referencevejledning

yderligere installationsoplysninger

51

Hvis pc'en ikke kan kommunikere med HP OfficeJet.
Hvis der ikke kan etableres kommunikation mellem pc'en og HP OfficeJet
(hvis HP OfficeJet-statusikonet f.eks. viser den gule fejltrekant), skal du prøve at
udføre de samme handlinger, som er angivet under

Microsoft-meddelelsen Der

er fundet ny hardware vises ikke på side 49.

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om eventuelle installationsproblemer i
Vigtigt-filen. Du kan åbne Vigtigt-filen ved at klikke på knappen Start på
proceslinjen i Windows og herefter vælge

Programmer, Hewlett-Packard,

hp officejet 6100 series, Vis Vigtigt-filen.
På Macintosh-computere får du adgang til Vigtigt-filen ved at dobbeltklikke på
ikonet, der er i den øverste mappe i cd-rom'en med HP OfficeJet-softwaren.