HP Officejet 6110 - tilslutning af hpofficejet til mere end én pc

background image

tilslutning af hp officejet til mere end én pc

Hvis pc'en er i netværk, og en anden pc i dette netværk har en HP OfficeJet
tilsluttet, kan du anvende denne enhed som printeren. Du kan kun få adgang til

udskrivningsfunktioner i denne konfiguration. Det er kun den pc, der er direkte
tilsluttet til HP OfficeJet, der har fuld funktionalitet.

Se HPs websted for at få yderligere oplysninger om netværksudskrivning.

www.hp.com/support

Du kan også tilslutte HP OfficeJet til en HP JetDirect 175X-printserver, der er
sluttet direkte til et netværk, men det er kun udskriftsfunktionaliteten, der vil være
tilgængelig for alle pc'er. Kopiering og faxning fra frontpanelet er stadig
tilgængelig, men alle scanningsfunktioner vil være deaktiveret.

Du skal installere den software, der følger med HP JetDirect 175x, for at anvende
HP OfficeJet i denne konfiguration.

Bemærk! Hvis du allerede har installeret HP OfficeJet-softwaren, skal du
afinstallere denne software og derefter installere HP JetDirect 175x-softwaren.

installation af printerdriver
Du bliver bedt om at installere en printerdriver under installationen.

Indsæt HP OfficeJet-cd'en, når du bliver bedt om det, og find den korrekte
printerdriverfil.

korrekt tilslutning

forkert tilslutning

Enheden tilsluttes via pc'ens USB-port

Enheden tilsluttes via tastaturets USB-port

Enheden tilsluttes en aktiv hub, der er

tilsluttet pc'ens USB-port.

Enheden tilsluttes en passiv USB-hub.

background image

referencevejledning

yderligere installationsoplysninger

53

Printerdriverfilen til Windows 2000 og XP findes i

rodmappen og hedder

hpoprn08.inf.
Printerdriverfilen til Windows 98, SE og ME hedder

hpoupdrx.inf.

Du skal navigere til mappen

\enu\drivers\win9x_me, hvor enu er mappen

for engelsk, og

win9x_me er til Windows ME.

Hvis du har adgang til internettet, kan du finde flere oplysninger om brugen af
HP JetDirect 175x på HPs websted på:

www.hp.com/support
Bemærk! Der kan være op til fem klient-pc'er på kombinationen
af netværksdelen af 175x og USB.