HP Officejet 6110 Hjälp

background image

hp officejet 6100

series all-in-one

referenshandbok

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002
Med ensamrätt. Dokumentationen får
inte kopieras, reproduceras eller
översättas till något annat språk utan
föregående skriftligt medgivande från
Hewlett-Packard.

Delar av Copyright © 1989-2001
Palomar Software Inc. HP OfficeJet
6100 Series omfattar
skrivardrivrutinteknik licensierad från
Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2001 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logotypen, Mac, Mac-
logotypen, Macintosh och Mac OS är
varumärken som tillhör Apple
Computer, Inc. och är registrerade i
USA och andra länder.
Utgivningsnummer: Q1636-90175
Första utgåva: juni 2002
Tryckt i USA, Mexiko, Tyskland,
Singapore eller Kina.

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

och Windows

2000

®

är registrerade varumärken i

USA som tillhör Microsoft Corporation.

Intel

®

och Pentium

®

är registrerade

varumärken som tillhör Intel
Corporation.

meddelande

Informationen i den här dokumentationen
kan ändras utan föregående meddelande
och skall därför inte uppfattas som en
utfästelse av Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard ansvarar inte
för fel i dokumentationen, och
ger inte någon garanti av något
slag, vare sig uttryckligen eller
underförstått, vad gäller detta
material, inklusive men inte
begränsat till, underförstådda
garantier vad gäller säljbarhet
eller lämplighet för ett särskilt
ändamål.

Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador i
samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs i
dokumentationen.
Obs! Mer information finns i avsnittet
”Teknisk information” i handboken
Support och specifikationer.

På de flesta håll är det inte tillåtet att
kopiera följande objekt. Om du är
osäker bör du kontrollera med en jurist.
• Myndighetsdokument:

- Pass
- Immigrationsdokument
- Vissa tjänstedokument
- Identifikationsdokument, ID-kort

eller insignier

• Myndighetsstämplar:

- Frimärken
- Matkuponger

• Checkar eller växlar på

myndigheter

• Penningsedlar, resecheckar eller

postremissväxlar

• Deponeringscertifikat
• Verk med upphovsrätt

säkerhetsinformation

Följ alltid säkerhetsanvisningarna om
du vill minimera risken att skadas på
grund av brand eller elektriska stötar.

FARA: risk för stötar

1

Läs noggrant igenom
anvisningsbladet så att du förstår
alla instruktioner.

2

Anslut endast enheten till ett jordat
eluttag när du ansluter den till
elnätet. Om du inte vet om
eluttaget är jordat eller inte bör du
kontrollera det med en elektriker.

3

Följ alla varningar och
instruktioner på produkten.

4

Dra ur produktens kontakter från
vägguttaget innan du rengör den.

5

Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten
eller när du är blöt.

6

Installera produkten ordentligt på
en stabil yta.

7

Installera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
snava på eller skada kablarna.

8

Om produkten inte fungerar som
den ska bör du läsa om felsökning
i hjälpen.

9

Enheten innehåller inga interna
delar som behöver service. Låt
endast service utföras av behörig
personal.

10 Använd produkten i ett utrymme

med god ventilation.

Adobe och Acrobat-
logotypen är antingen
registrerade varumärken
eller varumärken som
tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/
eller andra länder.

Fara! Utsätt inte
produkten för regn
eller fukt om du vill
undvika risk för
brand eller
elektriska stötar.

background image

innehåll

iii

innehåll

1 få hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

använda hp officejet med en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
menyfunktioner för hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 lägga i original och papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

lägga i original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
fylla på papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
lägga i kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
fylla på vykort eller hagakikort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
fylla på fotopapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
tips för påfyllning av andra papperstyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ställa in papperstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ställa in pappersstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 använda kopieringsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

göra kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
utföra specialjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
avbryta kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
alternativ på menyn för kopieringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 använda skanningsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

skanna ett original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
avbryta skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 använda faxfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

skicka fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
schemalägga ett fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ta emot ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
skriva ut rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
styra upplösning och kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ringa upp igen automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

background image

innehåll

iv

hp officejet 6100 series

använda felkorrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ange automatisk förminskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
justera volymen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ändra signalmönstret för svar (olika ringsignaler) . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ställa in kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ställa in pappersstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ställa in datum och tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ange faxrubrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
skriva text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
skriva ut fax i minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
menyalternativ för faxfunktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7 underhåll av hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

rengöra glaset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
rengöra innanför locket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
rengöra på utsidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
arbeta med bläckpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
återställa standardinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ange tid för strömsparläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ställ in bläddringshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
ställa in kontrollpanelens visningsvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

8 ytterligare installationsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

möjliga installationsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ange språk och land/område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ansluta hp officejet till datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ta bort och installera om programvaran för hp officejet . . . . . . . . . . . . 58

9 teknisk information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
pappersspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
utskriftsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
specifikationer för utskriftsmarginaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
kopieringsspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
faxspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
skanningsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
fysiska specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
elektriska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
miljöspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ytterligare specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
program för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
meddelanden om bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

background image

innehåll

v

hp officejet 6100 series

10 få support för hp officejet 6100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

support och annan information på Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
hp kundsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
förbereda enheten för transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
hp:s distributionscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

11 garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

garantitjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
garantiuppgraderingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
returnera hp officejet 6100 för service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
hewlett-packards internationella begränsade garanti . . . . . . . . . . . . . 80

index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

background image

innehåll

vi

hp officejet 6100 series

background image

1

1